Generalforsamling ifølge vedtægter

1.    Poul Hangler vælges som ordstyrer og der benævnes, at der i rette tid er indkaldt til Generalforsamling på LBI`s hjemmeside og diverse Facebook sider

 

2.    Aflæggelse af beretning:

Formandens beretning:

På generalforsamlingen i marts måned sidste år indledte jeg med at sige, at 2017 generelt har været et roligt år. Det samme kan vi ikke sige om 2018 – ikke mindst fordi vi i hele foråret varmede op til vores 150 års jubilæum den 2. juni. Sikken fest, hvor vi fik vist, at der er et fantastisk sammenhold og en god sammenhængs kraft på tværs af afdelingerne i LBI. God mad, god musik, god stemning og godt selskab. Med æresmedlemmerne i centrum. Herligt. Særligt de tre arrangementer i månederne op mod jubilæet viste, hvor gode vi er sammen. Vi fik vist vores idrætter frem og der var stor tilslutning – også til fællesspisningen som afsluttede fredagenes aktiviteter.

Et nyt initiativ ved sommerens fodboldskole fik på overraskende vis skabt stor opmærksomhed omkring LBI. LBI blev på baggrund af ”Fodboldskolen for børn med særlige behov” af en mor indstillet som kandidat til Danmarks bedste forening i 2018. P4Sjællands lyttere stemte LBI ind på en 1. plads i sendeområdet. Dommerkomiteen fra DIF og E-Boks fandt dog ikke vores DGI-støttede initiativ godt nok til at deltage i finalen. Vi fik dog muligheden for, at initiativtageren til skolen – Vibeke Lund, flankeret af gemalen Poul -kunne overvære det store afslutningsshow i Herning for en måned siden.

Samlet set kan jeg konstatere, at der er godt styr på de enkelte afdelinger med gode passionrede og erfarne formænd. Tak til jer alle for en stor indsats.

 

Vi har generelt stor respekt for hinanden afdelingerne imellem i LBI. Der er højt til loftet og plads til os alle og vi støtter fint op, når der er aktiviteter og arrangementer. Der var eksempelvis igen i år rigtig fint fremmøde til ”Stafet for Livet”, som atter blev afviklet i samarbejde med SuperBrugsen Sorø. Anne Grethe var tovholder, og er igen i år styrmand på arrangementet, nu i en ny rolle med en lidt større kasket.

Jeg håber at vi ses igen i september ved bueskydningsbanerne.

 

Vi har formået at fastholde vores medlemstal. Og det er glædeligt at der har været stor tilstrømning til vores idrætslige aktiviteter med fremgang i flere afdelinger. At fastholde medlemstallet kræver, at alle afdelinger hele tiden fornyer sig, og tilbyder nye former for aktiviteter. Som sagt ved tidligere generalforsamlinger, har vi ikke plads til flere aktiviteter i hallen. Og med et glimt i øjet kan jeg så glæde mig over, at vi igen i sæsonen 2019-20 har fået haltid i Sorøhallen. Nu også med en fast LBI-tid til håndboldpigerne/damerne.  Generelt er der stort pres på Sorøhallerne – det virkede dog som om, at den nye idrætskonsulent Kristian Pugerup har fået bragt orden i fordelingen af tider. Ved fordelingsmødet i år var der sågar ledige timer i primetime, og masser af ledige tider at få i flere af hallerne i yderområderne.

 

Vi har dog formået at skabe nye udendørs aktiviteter, hvor eksempelvis gymnastikafdelingen nu tilbyder naturhjerneopfriskningsgymnastik over 10 træningsdage i foråret. Fodboldafdelingen har også udvidet farfarfodboldholdet til nu at omfatte DBU’s initiativ med FC Prostata.

 

Økonomien vil jeg ikke dvæle ved her. Jeg har et par kommentarer til kassererens indlæg senere på generalforsamlingen – overordnet set, vil jeg blot konstatere, at vi i den grad har styr på økonomien – og det er ikke mindst kasserer Hans Mortensen medvirkende til.

 

Bygningsmæssigt kan jeg gentage ordene fra sidste år - vi lider en del – Frederiksberghallen er godt slidt. Godt nok har vi fået nyt lys i hallen – men er det godt nok? Og halgulvet er i en dårlig forfatning. Vinduerne er skiftet, men døren minder mere om en svingdør end om en dør. Den skal skiftes, men kommunen har prioriteret ressourcerne anderledes. Og så er der monteret store klodsede stativer med overvågningsudstyr og alarm i hallen, når den ikke er booket. Til stor gene for brugere og os med daglig gang i hallerne.

 

Vi får omsider udskiftet lysanlægget ved fodboldbanerne, men der er fortsat mange ting omkring skole og hal som trænger til en kærlig hånd. Skolen skulle efter sigende have færdigetableret udendørsområderne i løbet af foråret. I juni tager vi fat på lysanlæg, og når det er overstået kan vi nyde godt af jubilæumsgaven på kroner 25.000 fra SuperBrugsen til forskønnelse af arealerne omkring hallen.

 

Pokalen til årets leder 2019 er endnu ikke blevet overrakt, men det kan vi da lige råde bod på med det samme. Formanden for gymnastikafdelingen Anne Grethe Thede holder tale for modtager Bo Jørgensen, håndboldafdelingen. Tak for indsatsen til en god leder.

 

De fleste af jer er sikkert bekendt med, at jeg tager til Bahrain i et halvt år. Det har vi drøftet i bestyrelsen, og vi er alle enige om, at jeg fortsætter som formand i 2019 (om generalforsamlingen vil). Det er jeg meget glad for, og jeg er sikker på at bestyrelsesarbejdet er i gode, erfarne og sikre hænder henover forår og sommer.

 

3.    Udvalgenes beretninger

Badminton:

Medlemstal i badminton for 2018

Antal medlemmer i alt ca. 209 medlemmer fordelt på

Senior ca. 169 medlemmer

Ungdom ca. 40 medlemmer

 

Ledige banetider

Der er kun ca. 5-9 ledige banetid i sæson 2017-2018 & 2018-2019

 

Turneringshold

Der har været tilmeldt 1 senior hold i denne sæson d.d. placering

1 Veteran C hold, slutplacering nr. 6 i puljen, vi er tilmeldt i en bedre række end sidste år, men mangler spiller

Stævner

Vi har ikke haft nogen ungdomsspiller som har deltaget i stævner / turneringer.

 

Sommerbadminton

Der har ikke været sommerbadminton for ungdomsspiller fra 1/5 til 1/7 2018 pga. at vi kun havde 1 træner.

Sommerbadminton 2019 er ikke bestemt endnu om det bliver aktuelt, eventuelt kunne der blive en spilledag for alle badmintonspiller i LBI.

                                                                                                             

Afslutningsstævne

Der bliver ikke afholdt klubmesterskab men afslutningsstævne for ungdomsspiller i april mdr.  pga. Holder afslutning for seniorspillerne om tirsdag i uge 17/18 i april afslutning med sjov spil og afslutte med lidt mad og drikke bagefter.

 

Åres leder i LBI. 

Bo (Håndbold) bliver udnævnt til Årets leder 2019 i LBI

 

Rekvisitter

Der vil blive indkøbt nye net og lign i løbet af sommeren hvis der er behov.

 

Klubtøj

Indkøb af spilletrøje til turneringsspiller.

 

Medlemskab

Medlemskab af Badminton Danmark koster 3200 kr. (2250+950 kontingent og forsikring)

Der bliver betalt for antal medlemmer i foreningen LBI badminton

 

Fremtid

Vi kan godt bruge en ekstra ungdomstræner til næste sæson.

 

Vi har en hjælpetræner med vil gerne have 1 mere.

 

Alle Badmintonspiller er gået over til betaling af kontingent via Conventus fra sæsonstart 2018-2019.

Indbetaling fortages inde på LBI´s hjemmeside, er der brug for hjælp finder vi på en løsning.

 

Har 17-3 2018 modtaget ny samhandelsaftale med RSL ang. tilbud omhandlende bolde, spilletøj, ketcher o. lign. 2 årig aftale.

 

Ændring på holdet tirsdag kl.20-22.30 er blevet et blandet hold for turneringsspiller samt for tidligere eller nye badmintonspiller som har lyst til at komme i gang igen og vil gerne modtage en halv times undervisning og derefter spille selv eller sammen med resten af deltagerne i tidsrummet

 

Holdet med forældre/ barn ”Kvalitetstid” onsdag 17-18, har været en succes, men ikke mandag 17-18 vi vil tænke ud af boksen til næste sæson.

 

Fodbold:

Igen i år har der været gang i den i alle aldre og for begge køn. Vi har generelt været gode til at fastholde teenagere, men det er en konstant udfordring, da der er så mange tilbud at vælge imellem for de unge – og ikke mindst er der konkurrence fra hormoner, spilkonsoller og lysten til at tjene lommepenge.

Måske fokus med fastholdelse af de ældste teenagere har været medvirkende til, at rigtig mange kvinder i alderen 18-21 er startet op igen umiddelbart efter sommerferien. Næsten alle tidligere LBI’ere som faldt for vores mantra – ”Det er sjovt at spille fodbold i LBI”. Nyt blod på trænersiden i herreseniorafdelingen har også virket som et friskt pust.

For ungdommen har det stadigvæk stor betydning, at vi har en meget driftig ungdomsformand. Line har fortsat rigtig godt fat i vores ”teen crew”, som er et korps af unge frivillige hjælpere i alderen 12-18 år. Teen crew hjælper til med træning, med at dømme kampe og med at passe kiosk, støtte ved Pigeraketten, større stævner og meget mere.

Vi vil fastholde vores hidtidige engagement med ture og rejser, hvor spillerne primært tjener ind til egen tur ved diverse sommerfestivaler.

Vi vil fastholde, at man er med i LBI fordi det er sjovt. Vi vil fastholde et materiale- og uddannelsesmæssigt højt niveau så vi kan tilbyde medlemmerne det bedst mulige for et fortsat lavt kontingent.

Takket være en fantastisk indsats fra sponsorudvalget (HAL) har vi større indtægter end vi behøver i forhold til at afdrage på vores lån. Hvis vi kan fastholde den høje indtjening på diverse aktiviteter, er det planen at få nedbragt vores gæld efter etableringen af kunstgræsbanen hurtigst muligt. Det vil i givet fald blive aftalt med resten af LBI’s bestyrelse.

Målsætningen for 2019 er fortsat, at det skal være sjovt at spille fodbold i LBI, og at vi kan tilbyde fodbold for begge køn og alle aldre.

Tak til alle de frivillige – og velkommen til den nyvalgte formand for fodboldafdelingen – Heralvur Nielsen – af de fleste bare kendt som HAL.

 

 

Gymnastik:

Det er altid lidt mærkværdigt at skulle stoppe op og lave årsberetning, når gymnastikken er midt i en blændende sæson og vi fortsat kan se frem til opvisning 9/3-19 og sæsonafslutning i marts måned. Vi oplever i LBI Gymnastik en lille stigning i medlemstal med 472 medlemmer i 2018. Fordelingen af børn og voksne er halvt og halvt og det er skønt at møde alle generationer i salen i løbet af ugen. Vi har holdt fast i vores hold fra de forløbende sæsoner, men har i år også kunnet sige velkommen til flere nye hold som: yoga, motorikholdet, springlopperne og hip hop.

I LBI Gymnastik har vi i sæson 2018/2019 følgende hold:

·         Forældre/barn

·         Springlopperne 3-4 år

·         Krudtugler 4-6 år

·         Drenge 0-6. klasse

·         Piger 0-2. klasse

·         Piger 3-7. klasse

·         Hatha yoga

·         Hip hop 9-12 år

·         Cross Gym

·         Pilates/effekt

·         Østrogenholdet (rytmehold 20+)

·         Svedetimen Light

·         Svedetimen

·         Mix Motion

·         Yin yoga cafe udvalgte dage

Fantastisk er det med disse nye tiltag og ønsker til LBI Gymnastik, udfordringen er de fysiske rammer og i år har vi booket os ind i den Multisalen på den nybyggede skole med flere hold. Vi lægger allerede nu puslespillet sammen med den nye idrætskonsulent i kommunen i forhold til sæsonen 19/20

Går nogen med en drøm om at prøve kræfter som instruktør eller hjælper eller måske forældrehjælper må man gerne melde sig til gymnastikudvalget. Hjælpere skal være 6. kl. og opefter. Flere af holdene er så store, at der godt kan være flere instruktører og mange hjælpere på J

Medlemstal er stabilt og økonomien sund. Vi har dog begrænset nyanskaffelser lidt, fordi vi skal tænke på plads til at opbevare. Vi har i år fået opsat tove og ringe i hal 2 vel anført af Cross Gym holdet, der havde ønsket og behovet. Men flere af de små medlemmer elsker også at svinge sig i lianerne. Vi har haft en del instruktører og hjælpere afsted på kurser forskellige steder i gymnastik og fitness verdenen. Vi glæder os over og håber at medlemmerne fornemmer alt de nye de lærer og har lært J

Gymnastikskolen i sommerferien 2018 var igen stor succes og der var langt over 140 børn glade børn, der hoppede og dansede rundt i sommervarmen. Gymnastikskolen er samarbejde mellem PGI, DGI og LBI, så der er hjælpere og instruktører fra både PGI og LBI.  Det er fast koncept med 3 dage i starten af sommerferien med masser af fart, spring, dans og gymnastik. Børnene vælger om de vil være på spring eller rytme som udgangspunkt, men de får lov at smage det hele. De deltager de 3 dage fra klokken 9-15 med mulighed for pasning fra klokken 8. Vi håber snart at åbne for tilmelding til dette års skole, der foregår i uge 27 1-3/7-19.

I september 2018 deltog Lynge-Broby IF i samarbejde med SuperBrugsen Sorø, til Stafet for livet Sorø - igen med et kæmpe hold. I år var der ingen klager over vejret og i LBI teltet  var der liv og hygge. Vi havde i år rundesponsorer på både fra Bedemand Berner, men så absolut også fra Lægehuset Rådhusvej. En kæmpe tak til dem for at sparke ekstra motivation og udbytte ind i vores fælles kamp for en meningsfuld sag. Stafetten i Sorø finder i år sted 7-8/9-19 J Vi satser på at genskabe stemning og sammenhold og ligeså meget opmærksomhed på LBI ved at vise gymnastik, fodbold eller andet af alt det gode LBI byder på til stafetten.

Gymnastikopvisning den 10/3-18 på hjemmebane var en skøn dag. Der var egne hold på gulvet og besøg af PGI juniorhold. Alle leverede en flot præsentation af hvad de har arbejdet med i gymnastiksalen i vintersæsonen. Tak til LBI fodbold for god service i kiosken. Vi håber de er friske igen her den 9/3-19. De to pigehold, drengeholdet og Østrogenholdet deltog i weekenden efter til Forårsopvisning i Sorø hallen og selvfølgelig sprudlede alle disse hold af glæde og energi, så formanden var stolt. Østrogenholdet indledte opvisningssæsonen i Kalundborg den 2/3 og genoptog sæsonen til opvisning i Søskoven juni 2018, hvor fodbold stillede op med kiosk salg.

Vintersæsonen går som udgangspunkt til marts måned ud, men der kan være specielle aftaler med de forskellige instruktører, både hvis de ”skylder” træning eller bare ikke kan stoppe igen J Så spørg på holdet.

Gymnastikudvalget søger friske kræfter. Har DU lyst til at være en del af et udvalg, der gør sit bedste for at gymnastik skal være sjovt og hyggeligt. Vi er en gymnastikafdeling, der sætter fokus på foreningslivet, at de hold vi har er bygget på det sociale element, at man forpligter sig socialt på holdet, så man har noget og nogen at komme afsted til. Vi har ikke konkurrence hold, da vi gerne vil, at her er plads til alle. Men derfor kan man jo sagtens konkurrere med sig selv eller indbyrdes på holdet. Spørg bare på flere af voksenholdene J

Man behøver ikke binde sig til faste opgaver i gymnastikudvalget, måske vil man bare gerne byde ind med at hjælpe til specifikke arrangementer, måske er man god til at fotografere, lave reklame, PR generelt eller måske har man lyst til at styre hele foreningens hjemmeside? Vi tager glad imod alt fra kagebagning til avisartikelskrivning.

Håndbold:

Vi har 4 hold:

U14 pigerne har fået 2 træner som er ved at bygge noget godt op.

Der er 12 piger som spiller i B2, de vinder og taber kampene.

Herreholdet spiller i Serie 2 A, der er kommet nogle spiller fra Sorø, da deres herrehold er lukket. Der er ca. 20 herrer.

Vi har 16 piger i årgang 99-00 ( særsyn i dag ).

De spiller U18 1 division B og Dame serie 1.

I alt 32 kampe på en sæson. Det er vigtigt man spiller kampe og ikke kun sidder på bænken.

 

Kan man spille elite / Bredde i Lynge-Broby.

Der er u18 holdet et godt bevis på.

Vi træner 2 gange om ugen ( alle kommer ), godt kammeratskab, holdet ligger foran Ringsted, Roskilde og Næstved. Der er 16 gode spiller som alle kan spille flere pladser.

Sociale arrangementer er vigtige : Damerne og Herrerne har lavet fælles juleafslutning og sæsonafslutning bliver også sammen

Stævner har u18 holdet været i Helsinge og Hillerød.

Pigeholdene har været i Royal Arena til VM for herre ( 7 gange ) og delt flyvers ud, spist i VIP logen og set en masse håndbold.

Vi har trukket flere kampe til Frederiksberg Arena, da det er mere hyggeligt at spille håndbold der end Sorø Hallen.

Dameholdet og u18 pigeholdet er kommunens bedste.

Vores motto – Håndbold skal være sjovt.

Henrik Stilling stiller op og vælges som formand. Henrik skal 6 måneder til Bahrain i forbindelse med arbejde, rejser 1/3-19. I hans fravær tager den øvrige bestyrelse over i forhold til formandens opgaver

Traveture:

Der er kommet nye medlemmer, så der nu er 20-25 på traveturene, Da vi afholder Generalforsamling tidligere end ellers er der fortsat tre traveture tilbage, før regnskabet er helt klar.

Søndagsturene offentliggøres i sn.dk

 

Volleyball:  afventer beretning

 

4.    Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Hans Mortensen og Jakob List Kristensen

5.   Behandling af indkomne forslag.

6.  Forelæggelse af budget for det indeværende år.

7.  Valg af

a. Formand:

Henrik Stilling stiller op og vælges som formand. Henrik skal 6 måneder til Bahrain i forbindelse med arbejde, rejser 1/3-19. I hans fravær tager den øvrige bestyrelse over i forhold til formandens opgaver. Anne Grethe, Gymnastik formand, bliver kontakt i foreningen og i forbindelse med bestyrelsen i Henriks fravær og Heralvur kontakt for fodboldafdelingen. Henrik følger med på distancen ?

b. Bestyrelsesmedlemmer

Til nuværende bestyrelse er Heralvur Nielsen tiltrådt som formand for fodboldafdelingen

c. Revisor

8. Godkendelse af afdelingsmødernes valgte formænd: Godkendt - Heralvur Nielsen er valgt som ny formand for fodboldafdelingen

9. Eventuelt.

”Hold hjernen frisk” starter op igen 1/4-19 nu som del af gymnastikafdelingen. Der tilbydes i første omgang plads til tidligere medlemmer af holdet, før der åbnes for nye tilmeldinger

 

Årets leder i Lynge-Broby IF 2019: Bo Håkon Jørgensen

”Han er utrolig tålmodig, hvis man tænker på, at vi trods alt er mange skøre piger som han formår at holde styr på. Han har evnen til at tænke kreativt og ud af boksen, når vi ender i pressede situationer i vores kampe – det betyder, at han også holder hovedet koldt, når holdet mest af alt har brug for det. Han er alt i alt en engageret og super god træner”.

”Han er blevet god til at lytte til os, så vi gør tingene sammen og det ikke kun er ham, som bestemmer hvad vi laver på banen”.

”Han er skide sjov og altid med på vores skøre ideer”

Der er ingen tvivl om, at pigerne her er enige om, at Bo helt sikkert har fortjent prisen som årets leder 2019. Bo startede i LBI håndbold foråret 2013 og har siden da formået både at løfte det sociale, det spillermæssige og det humoristiske niveau i håndboldafdelingen. Bo samarbejder på tværs af foreningerne i Sorø kommune og formår at holde fokus på glæden ved at spille håndbold.

Bo har udover træner tjansen en plads i Bestyrelsen i Lynge-Broby IF og møder her altid op med engagement, imødekommenhed og interesse.

”Bo er nok den mest engagerede på vores hold og det er mega fedt at mærke, at det betyder så meget for ham at gøre det godt. Derudover har Bo en god relation til alle os piger og det er rart, at han er nærværende på personlig plan. Bo er en guttermand på og uden for banen (tak for de mange drinks Bo J)

Tillykke med det og tak for dit kæmpe engagement i Lynge-Broby IF Bo Håkon Jørgensen J