Formandens beretning:

2017 har generelt været et roligt år. Vi kan dog alle glæde os over, at roen blot er en konsekvens af, at der er godt styr på de enkelte afdelinger med gode passionerede og erfarne formænd. Tak til jer alle for en stor indsats.

 

Vi har generelt stor respekt for hinanden afdelingerne imellem i LBI. Der er højt til loftet og plads til os alle og vi støtter fint op, når der er aktiviteter og arrangementer. Der var eksempelvis rigtig fint fremmøde til ”Stafet for Livet”, som igen blev afviklet i samarbejde med SuperBrugsen Sorø. Anne Grethe var tovholder, og er igen i år styrmand på arrangementet – og mon ikke vi kan mønstre endnu flere i år end sidste år! Jeg har allerede tilmeldt mig – og håber at vi ses igen.

 

Vi har formået at fastholde vores medlemstal. Og det er glædeligt at der har været stor tilstrømning til vores idrætslige aktiviteter med fremgang i flere afdelinger. At fastholde medlemstallet kræver, at alle afdelinger hele tiden fornyer sig, og tilbyder nye former for aktiviteter. Som sagt ved tidligere generalforsamlinger, har vi ikke plads til flere aktiviteter i hallen. Og med et glimt i øjet kan jeg så glæde mig over, at vi også har fået haltid i Sorøhallen. Volleyball har udvidet med et damehold. Generelt er der stort pres på Sorøhallerne, mens der er ledige tider at få i flere af hallerne i yderområderne. Det er dog primært sene aftentider eller tiderne i weekend inkl fredag, som er tilgængelige. Kommunen har deltidsansat en konsulent, som blandt andet har til opgave at kigge på kommunens halfordeling. Spændende hvad det kan udvikle sig til.

 

Med hensyn til brug af Frederiksberghallen var fodboldafdelingen i det sene efterår udsat for kritik – spillerne røg i hallen, drak bajere og kastede op i omklædningsrummene. Heldigvis har videoundersøgelser fra kommunen vist, at det ikke er medlemmer i LBI, som har brugt faciliteterne uhensigtsmæssigt. SSP og politi er på sagen, som i bund og grund vedrører en gruppe unge 16-18 årige, som ikke kan finde andre steder at hænge ud. Gruppen vil dog ikke benytte sig af tilgængelige tilbud, da normale foreningstilbud ikke omfatter udskænkning af alkohol til mindreårige og indendørs tobaksrygning. Formanden er i dialog med SSP og vi følger alle udviklingen nøje.

 

Økonomien vil jeg ikke dvæle ved her. Jeg har et par kommentarer til kassererens indlæg senere på generalforsamlingen – overordnet set, vil jeg blot konstatere, at vi i den grad har styr på økonomien – og det er ikke mindst kasserer Hans Mortensen medvirkende til.

 

Bygningsmæssigt lider vi en del – Frederiksberghallen er godt slidt. Godt nok har vi fået nyt lys i hallen – men er det godt nok? Og halgulvet er i en dårlig forfatning. Vinduerne er skiftet, men døren minder mere om en svingdør end om en dør. Den skal skiftes, men kommunen har prioriteret ressourcerne anderledes. Vi får omsider udskiftet lysanlægget ved fodboldbanerne, men der er fortsat mange ting omkring skole og hal som trænger til en kærlig hånd. Jeg fortsætter dialogen med kommunen, så vi kan få ordnede forhold for idrætsudøvere og tilskuere.

Jeg deltager i min egenskab af formand i DGI Midt- og Vestjælland fodbold i følgegruppen for iværksættelse af BDFL – vision 25-50-75. Vi skal have flere idrætsudøvere – både i foreningen og ikke organiserede motionister. De førstnævnte er en opgave som LBI med glæde tager på sig. Vi har fokuseret på integration af flygtninge/migranter, ligesom vi opsøger muligheder for oprettelse af nye idrætsgrene, når pladsen tillader det. Jeg vil i løbet af foråret drøfte muligheden for at indgå i et klubudviklingsforløb gennem DGI – både med fokus på større integration afdelingerne i LBI imellem og med fokus på udviklingen af vores tilbud til idrætsudøvere.

Pokalen til årets leder 2017 er blevet overrakt til Kim Hansen, som i rigtig mange år har været med til at skabe gode trænings- og udviklingsrammer særligt for fodboldungdommen i LBI. Det er en enig bestyrelse som står bag årets nominering af Kim. Tak for indsatsen til en god leder.

 

Sluttelig vil jeg gøre jer alle opmærksomme på, at LBI i 2018 fylder 150 år. Vi festligholder dagen den 2. juni, og vi har planlagt arrangementer på tre fredage frem mod jubilæet, hvor vi inviterer lokalbefolkningen til at kigge forbi til motion, hygge og mad.

Planlægningen frem mod jubilæet er i fuld sving – vi har travlt, men vi når det.

 

Badminton:

Afholdt medlemsmøde den 20/03 2018 kl. 20.00

Medlemstal i badminton sæson 2017/2018

Antal medlemmer i alt ca. 209 medlemmer fordelt på

Senior ca. 169 medlemmer

Ungdom ca. 40 medlemmer

Ledige banetider

Der er kun ca. 5 ledige banetid i sæson 2017-2018

Turneringshold

Der har været tilmeldt 1 senior hold i denne sæson d.d. placering

1 Veteran C hold, slutplacering nr. 6 i puljen, vi er tilmeldt i en bedre række end sidste år, men mangler spiller

Vores 4 Herreholdet har ikke været tilmeldt turnering pga. at ingen af de 4 spiller har spillet i LBI i denne sæson.

Stævner

Vi har ikke haft nogen ungdomsspiller som har deltaget i stævner / turneringer.

Sommerbadminton

Vi har ikke haft sommerbadminton for ungdomsspiller fra 1/5 til 1/7 2017 pga. at vi kun havde 1 træner.

Sommerbadminton 2018 er ikke bestemt endnu om det bliver aktuelt.

Klubmesterskab

Der bliver ikke afholdt klubmesterskab for ungdomsspiller i april mdr. bla. pga. at fodbold er startet op allerede midt i marts.

Har talt med seniorspillerne om at holde i uge 15/16 i april afslutningsturnering med lidt mad og drikke bagefter.

Åres leder i LBI.

Kim (Fodbold) bliver udnævnt til Årets leder 2018 i LBI

Rekvisitter

Der vil blive indkøbt nye net og lign i løbet af sommeren hvis der er behov.

Klubtøj

Indkøb af spilletrøje til turneringsspiller og jubilæumstrøje.

Medlemskab

Medlemskab af Badminton Danmark koster 3200 kr. (2250+950 kontingent og forsikring)

Der bliver betalt for antal medlemmer i foreningen LBI badminton

Fremtid

Vi kan godt bruge en ekstra ungdomstræner til næste sæson.

Vi har en hjælpetræner med vil gerne have 1 mere.

Tilbud om sommerbadminton for ungdomsspiller i perioden 1/5 til 1/7 2018 ikke aftalt.

Betaling af kontingent er blevet indbetalt via Conventus for ungdom, senior (turneringsspiller) i sæson 2017-2018 og dette vil blive sat i gang for motionister (banetimer) fra næste sæson 2018-2019, indbetaling skal ske via LBI´s hjemmeside, og jeg vil være i klublokalet ca. 2-3 gange for at hjælpe med indbetalingen, er der brug for mere hjælp finder vi på en løsning.

Der er lavet en folder om LBI badminton til uddeling ved forskellige arrangementer og til uddeling i SFO og lign. Folderen fortælle om badminton i LBI.

Har 17-3 2018 modtaget ny samhandelsaftale med RSL ang. tilbud omhandlende bolde, spilletøj, ketcher o.lign. 2 årig aftale.

Mulighed for at få flere spiller tirsdag aften ved at invitere Alsted-Fjenneslev badminton, til at kommer ca. 1 gang om mdr. til træningskampe / kammeratlig spilleturnering eller lign. Lidt mere spil og flere spiller om tirsdagen. Prøver igen fik ikke lavet nogen af tale.

Vores nye hold med forældre/ barn ”Kvalitetstid” onsdag 17-18, har været en succes og vi tænker på at fylde timen med ”Pigehold” mandag 17-18 ud med endnu et forældre/barn hold til næste sæson.

HUSK

Deltagelse i Stafet for livet den 8-9/9 2018 koster 100 kr.

LBI generalforsamling onsdag 21/3 2018 kl. 19.30

LBI har 150 års jubilæum i 2018 – dato 2/6 2018.

Inspirationsdage 23/3, 13/4 og 25/5 2018

LBI Badminton

Marianne Jacobsen

Marts 2018

 

 

Floorball:

Det har i år været en stille sæson, hvor formanden har gjort det godt. Spillerne forventer i den nye sæson at indstille ham til Årets Leder. Medlemstallet er steget en smule, alle budgetmål er nået.

Antal af skader er stabile og overskuelige.

Floorball fortsætter sæsonen maj måned ud.

 

 Fodbold:

Igen i år har der været gang i den i alle aldre og for begge køn. Vi har oven i købet kunnet genoprette et hold for U16-drenge.  Men vi har også mistet en hel årgang U13-drenge. Vi har generelt været gode til at fastholde de ældste teenagere, men det er en konstant udfordring, da der er så mange tilbud at vælge imellem for de unge – og ikke mindst er der konkurrence fra hormoner, spilkonsoller og lysten til at tjene lommepenge.

Senest har fodboldafdelingen oprettet et ”sundhedshold” med fokus på bevægelse og motion for seniorer og sygdomsramte.

For ungdommen har det haft stor betydning, at vi har fået en meget driftig ungdomsformand. Line har fortsat rigtig godt fat i vores ”teen crew”, som er et korps af unge frivillige hjælpere i alderen 12-18 år. Teen crew hjælper til med træning, med at dømme kampe og med at passe kiosk, støtte ved Pigeraketten, større stævner og meget mere.

Vi vil fastholde vores hidtidige engagement med ture og rejser, hvor spillerne primært tjener ind til egen tur ved diverse sommerfestivaler.

Vi vil fastholde, at man er med i LBI fordi det er sjovt. Vi vil fastholde et materiale- og uddannelsesmæssigt højt niveau så vi kan tilbyde medlemmerne det bedst mulige for et fortsat lavt kontingent.

Takket være en fantastisk indsats fra sponsorudvalget (HAL) har vi større indtægter end vi behøver i forhold til at afdrage på vores lån. Hvis vi kan fastholde den høje indtjening på diverse aktiviteter, er det planen at få nedbragt vores gæld efter etableringen af kunstgræsbanen hurtigst muligt. Det vil i givet fald blive aftalt med resten af LBI’s bestyrelse.

Målsætningen for 2018 er fortsat, at det skal være sjovt at spille fodbold i LBI, og at vi kan tilbyde fodbold for begge køn og alle aldre.

Tak til alle de frivillige.

 

 Gymnastik:

I LBI Gymnastik er der ca. 450 medlemmer – til sammenligning var der i 2016 494 medlemmer og 2015 455 medlemmer.  En stor del er børn, men der er flere aktiviteter også for voksne, hvor enkelte hold vokser – andre er stabile

I LBI Gymnastik har vi i sæson 2017/2018 følgende hold:

·         Forældre/barn

·         Krudtugler

·         Drenge 0-3. klasse

·         Drenge 4-6. klasse

·         Piger 0-2. klasse

·         Piger 3-7. klasse

·         Cross Gym

·         Pilates/effekt

·         Østrogenholdet (rytmehold 20+)

·         Svedetimen Light

·         Svedetimen

·         Mix Motion

 

·         Sommer Cross Gym

·         Sommer spring

·         Østrogenholdet til Søskoven

Vi har i år sagt goddag til en del kyndige, engagerede springtrænere som vi selvfølgelig håber på at fastholde, så denne sæson er ikke en udfordring i forhold til instruktører men igen plads i hallen, da der er mange ideer og ønsker til nye hold og koncepter.

Går nogen med en drøm om at prøve kræfter især som instruktør må man gerne melde sig til gymnastikudvalget eller som hjælper. Hjælperne skal være 6. klasses elever og opefter. Flere af holdene er så store, at der godt kan være flere instruktører på

Medlemstallet er nogenlunde stabilt og økonomien er god, Super Brugsen er god sponsor også for gymnastikken, så der har igen i år været plads til nyanskaffelser. Der er indkøbt skumrutschebaner og en del mindre håndredskaber. Vi arbejder på at få mere struktur i redskabsrummene og venter på der kommer massive hylder til opstilling også i det lille redskabsrum. Der blev sidste sæson indkøbt skab til aflåsning af de små håndredskaber så vi kan holde styr her på.

Gymnastikskolen i sommerferien 2017 var igen stor succes og var igen oppe på langt over 140 børn. Det er 3 dage i starten af sommerferien med masser af fart, spring, dans og gymnastik. Børnene deltager de 3 dage fra klokken 9-15 med mulighed for pasning fra klokken 8. Der er åben for tilmeldinger til dette års skole og vi er allerede oppe på små 74 tilmeldte nu. Det er igen i år samarbejde mellem DGI, PGI og LBI i uge 27.

I september 2017 deltog Lynge-Broby IF i samarbejde med Superbrugsen, Sorø, igen til Stafet for livet Sorø med stafettens største hold med 125 deltagere. På trods af regn og regn og regn lykkedes det holdet at indsamle et imponerende beløb til kamp mod kræften. Så endnu engang var det en stolt og træt holdkaptajn, der nød weekenden i skønt selskab og med masser af mega smadret og vådt tøj, smil, grin, hygge og sammenhold både på banen og i LBI teltet. Kom glad igen - hold Lynge-Broby IF handler i brugsen er tilmeldt stafetten 8-9/9-18 J Vi håber i år vi kan være endnu mere sociale både i teltet, men også sammen med de andre hold. Ligesom det er planen, at vi igen vil forsøge at lave små hold til at bemande banen hele døgnet, så man ikke på noget tidspunkt – heller ikke om natten – er alene mand/kvinde på banen fra vores hold. Mon det i år kan lykkes med en lille firma fest på stafetten med fællesspisning de forskellige afdelinger LBI imellem. Østrogenholdet laver sikkert opvisning igen og dermed reklame for LBI og alt det gode vi har og kan i foreningen J  Andre afdelinger er velkomne til at byde ind med lidt aktiviteter omkring teltet!

Gymnastikopvisningen her den 10/3-17 forløb også i år perfekt. Der var egne hold på gulvet og igen i år med besøg fra PGI juniorhold. Alle leverede en flot og spændende præsentation af hvad de har arbejdet med i gymnastiksalen i vintersæsonen. Opvisningen leverede et forhåbentlig igen i år et flot overskud i kiosk salget. Tak til LBI fodbold for god service J  Ønske til næste år er, at der er en bod til kaffe/kage og en til andet. Flere opgav at købe pga. kø eller gik glip af vigtige begivenheder på gulvet.

De to pigehold, drengehold og Østrogenholdet deltog i weekenden efter i Forårsopvisning i Sorø hallen og også her gik det godt for LBI holdene. Østrogenholdet indledte opvisningssæsonen med forårsopvisning i Kalundborg den 2/3. Alle gange med flot reklame for holdet og Lynge-Broby IF på DGI midt- og vestsjællands facebook side og på www.sn.dk igen med artikel og billeder. Heller ikke medierne kan få nok af de skønne kvinder J

Østrogenholdet satser på kort træning op mod Søskovstævnet søndag den 10/6-17. LBI kiosk plejer at være med til at klappe og sælge diverse i Søskoven. Uvist om vi endnu får flere hold med derude.

Gymnastikudvalget er:

·         Thomas Kraul Jensen

·         Søsse Munk

·         Anne Grethe Thede Jensen

·         Kamma Westergaard

 

Håndbold:

Sæsonen startet lovende med ungdomshold fra u12- u18 i piger + Dame og Herre Hold. Desværre var der nogle spiller og forældre, som fik store ambitioner og skiftede klub. Det betød at u14+u16 holdene måtte lukkes. Her sidste på sæsonen er nogle af spillerne kommet retur.

U12 pigerne har vi 10-12 personer U18 pigerne har vi 14 personer, særsyn i den årgang. De spiller i 1 div. samt serie 2 damer. Dameholdet er kommunens bedste. Herreholdet ligger i Serie 2 og har haft nogle gode lokal opgør med Sorø.

 

Traveture:

Beretter om gode ture i løbet af 2017. De har 12 almindelige ture på 6 km og 2 længere. Der er 22 betalende på holdet og 15-20 der deltager i traveturene og der er overskud som altid.

Programmet laves og turene planlægges så man kender hele årets ture og melder sig til. Eksempler på længere ture kunne være til Faxe Ladeplads med en rute på 10-12 km og medbragt madpakke.

 

Volley: