Generalforsamling Lynge-Broby IF 30/3-17 2017

 

 

 

Formandens beretning:

 

2016 har generelt været et roligt år. Vi kan dog alle glæde os over, at roen blot er en konsekvens af, at der er godt styr på de enkelte afdelinger med gode passionerede og erfarne formænd. Tak til jer alle for en stor indsats.

 

Mht. aktiviteter var 2016 absolut ikke roligt, og det er glædeligt at der har været stor tilstrømning til vores idrætslige aktiviteter med fremgang i flere afdelinger. Særligt medlemstilgangen i håndboldafdelingen er værd at nævne – LBI håndbold overvejede at dreje nøglen for fire-fem år siden. Godt vi holdt fast.

 

Vi har generelt stor respekt for hinanden afdelingerne imellem i LBI. Der er stort set plads til os alle og vi støtter fint op, når der er aktiviteter og arrangementer. Der var eksempelvis rigtig fint fremmøde til ”Stafet for Livet”, som blev afviklet i samarbejde med SuperBrugsen Sorø. Anne Grethe var tovholder, og er igen i år styrmand på arrangementet – og mon ikke vi kan mønstre endnu flere i år end sidste år!

 

Sankt Hans i LBI er også en tilbagevendende begivenhed. Sidste år aflyste vi på grund af skybrud. I år er det sidste fredag før skolerne går på sommerferie. Det kunne være hyggeligt med opbakning fra alle afdelinger.

 

Genopbygningen af Frederiksberg Skole er langt om længe færdig for første etapes vedkommende. Vi er så småt ved at indrette lagerrum og finde ud af, hvordan vi kan inddrage skolens faciliteter i LBI aktiviteter. Som altid har der været en rigtig god dialog med skolen – vi har alle været lidt pressede af byggerod og mudrede stier – og perioder uden gadelys eller telefon – men der er lys forude, og vi glæder os til et fortsat udbygget samarbejde med skolen.

 

Økonomien vil jeg ikke dvæle ved her. Jeg har et par kommentarer til kassererens indlæg senere på generalforsamlingen – overordnet set, vil jeg blot konstatere, at vi i den grad har styr på økonomien – og det er ikke mindst kasserer Hans Mortensen medvirkende til.

 

Bygningsmæssigt lider vi en del – Frederiksberghallen er godt slidt. Der mangler lys i mange lamper og halgulvet er i en dårlig forfatning. Døre og vinduer trænger til udskiftning. Og udenfor mangler der belysning – både på stier og gange. Og lysanlægget ved kunstgræsbanerne har aldrig levet op til de minimumskrav, som fremgik af udbudsmaterielet. Jeg har ved flere lejligheder gjort kommunen opmærksom på manglerne. Lyset i hallen bliver i løbet af året udskiftet med LED-belysning, og udskiftning af halgulvet er prioriteret, men der er endnu ikke truffet politisk beslutning herom. Lysanlægget bliver forventeligt opgraderet i løbet af næste vinter. Jeg fortsætter dialogen med kommunen, så vi kan få ordnede forhold for idrætsudøvere og tilskuere.

 

Jeg deltager i min egenskab af formand i DGI Midt- og Vestjælland fodbold i følgegruppen for iværksættelse af BDFL – vision 25-50-75. Vi skal have flere idrætsudøvere – både i foreningen og ikke organiserede motionister. De førstnævnte er en opgave som LBI med glæde tager på sig. Vi har fokuseret på integration af flygtninge/migranter, ligesom vi opsøger muligheder for oprettelse af nye idrætsgrene, når pladsen tillader det. Senest har fodboldafdelingen oprettet et ”sundhedshold” med fokus på bevægelse og motion for seniorer og sygdomsramte. Jeg vil i løbet af foråret drøfte muligheden for at indgå i et klubudviklingsforløb gennem DGI – både med fokus på større integration afdelingerne i LBI imellem og med fokus på udviklingen af vores tilbud til idrætsudøvere.

 

Sluttelig vil jeg gøre jer alle opmærksomme på, at LBI i 2018 fylder 150 år. Bestyrelsen er så småt i gang med at organisere festen, men allerede nu kan jeg konstatere, at det kræver at vi alle bakker op og giver en hånd med. Dels til selve festdagen (som endnu ikke er fastlagt) og dels til udgivelse af festskrift, kommunikation og meget mere.

 

 

 

Badminton:

 

 

 

Afholdt medlemsmøde den 28/03 2017 kl. 20.00

 

Medlemstal i badminton sæson 2016/2017

 

Antal medlemmer i alt ca. 190 medlemmer fordelt på

 

Senior ca. 155 medlemmer

 

Ungdom ca. 35 medlemmer

 

Ledige banetider

 

Der er kun ca. 5 ledige banetid i sæson 2016-2017

 

Turneringshold

 

Der har været tilmeldt 2 senior hold i denne sæson d.d. placering

 

1 Veteran C hold, slutplacering nr. 6 i puljen, flyttes til en anden turnering til næste sæson

 

1 4- herrehold slutplacering nr. 1 i puljen, flyttes til en anden turnering til næste sæson

 

Herreholdet er blevet inviteret til LM i holdturnering, takkede nej

 

Stævner

 

Vi har ca. 2 - 3 ungdomsspiller som har deltaget i andre stævner / turneringer.

 

Sommerbadminton

 

Vi har haft sommerbadminton for ungdomsspiller fra 1/5 til 1/7 2016 og men har ikke mulighed for at gentage det i 2017.

 

Træner Bjørn Jacobsen har ikke tid og træner Helle Westh stopper som d. 1/5 2017

 

Klubmesterskab

 

Der bliver ikke afholdt klubmesterskab for ungdomsspiller i april mdr.

 

Har talt med seniorspillerne om at holde i løbet af april mdr. afslutningsturnering med evt. lidt mad og drikke bagefter.

 

Åres leder i LBI.

 

Marianne Laursen (Håndbold) bliver udnævnt til Årets leder 2017 i LBI

 

Rekvisitter

 

Boldskabet er blevet flyttet ind i klublokalet.

 

Der vil blive indkøbt nye net og lign i løbet af sommeren hvis der er behov.

 

Medlemskab

 

Medlemskab af Badminton Danmark koster 3200 kr. (2250+950 kontingent og forsikring)

 

Der bliver betalt for antal medlemmer i foreningen LBI badminton

 

Fremtid

 

Vi mangler en ungdomstræner til næste sæson Helle Westh stopper den 1/5 2017.

 

Og muligvis også hjælpetræner.

 

Tilbud om sommerbadminton for ungdomsspiller i perioden 1/5 til 1/7 2017 bliver ikke til noget.

 

Betaling af kontingent vil fra næste sæson komme til at ske gennem Conventus hvor betaling skal ske via LBI´s hjemmeside, håber at kan få oprette på alle 3 grupper af medlemmer - ungdom, senior (turneringsspiller) og motionister (banetimer).

 

Mangler at få udarbejdet en folder om badminton til uddeling ved forskellige arrangementer og til uddeling i SFO og lign. Folderen skal fortælle om badminton i LBI.

 

Har 29-3 2016 modtaget ny samhandelsaftale med RSL ang. tilbud omhandlende bolde, spilletøj, ketcher o.lign. 2 årig aftale.

 

Mulighed for at få flere spiller tirsdag aften ved at invitere Alsted-Fjenneslev badminton, til at kommer ca. 1 gang om mdr. til træningskampe / kammeratlig spilleturnering eller lign. Lidt mere spil og flere spiller om tirsdagen.

 

HUSK

 

Deltagelse i Stafet for livet den 9-10/9 2017 koster 100 kr.

 

LBI generalforsamling torsdag 30/3 2017 kl. 19.30

 

LBI har 150 års jubilæum i 2018 – dato ikke fastlagt endnu.

 

LBI Badminton

 

Marianne Jacobsen

 

Marts 2017

 

 

 

Floorball:

 

Det har været en fin sæson, dog med lidt medlemsafgang. Regnskabet gik i nul svarende til budgettet

 

 

 

Fodbold:

 

Fodbold:

 

Igen i år har der været gang i den i alle aldre og for begge køn. Vi har for første gang i LBI’s historie et fodboldhold med i 3. division (også kaldet Øst2) og de har klaret sig rigtig fint, og spillet sig til en placering i den øverste halvdel af tabellen i efteråret. Vi har været gode til at fastholde de ældste teenagere, men det er en konstant udfordring, da der er så mange tilbud at vælge imellem for de unge – og ikke mindst er der konkurrence fra hormoner, spilkonsoller og lysten til at tjene lommepenge.

 

For ungdommen har det haft stor betydning, at vi har fået en meget driftig ungdomsformand. Line har fået rigtig godt fat i vores ”teen crew”, som er et korps af unge frivillige hjælpere i alderen 12-18 år. Teen crew hjælper til med træning, med at dømme kampe og med at passe kiosk, støtte ved Pigeraketten og meget mere.

 

Økonomisk er vi virkelig kommet ovenpå efter 2015, hvor vi jo brugte ca. en million kroner mere end vi tjente ind. Takket være en fantastisk indsats fra sponsorudvalget (HAL) har vi større indtægter end vi behøver i forhold til at afdrage på vores lån. Vi vil fastholde vores hidtidige engagement med ture og rejser, hvor spillerne primært tjener ind til egen tur ved diverse sommerfestivaler. Til påske tager vi til Spanien med U16-piger og U19-drenge, og til efteråret tager vi af sted med alle spillere fra 12 år og opefter.

 

Vi vil forsætte med ikke at honorere vores trænere og ledere, og dermed fastholde, at man er med i LBI fordi det er sjovt. Vi vil fastholde et materiale- og uddanelsesmæssigt højt niveau så vi kan tilbyde medlemmerne det bedst mulige for et fortsat lavt kontingent. Hvis vi kan fastholde den høje indtjening på diverse aktiviteter, er det planen at få nedbragt vores gæld efter etableringen af kunstgræsbanen hurtigst muligt. Det vil i givet fald blive aftalt med resten af LBI’s bestyrelse.

 

Målsætningen for 2017 er fortsat, at det skal være sjovt at spille fodbold i LBI, og at vi kan tilbyde fodbold for begge køn og alle aldre.

 

Tak til alle de frivillige.

 

 

 

Gymnastik:

 

I LBI Gymnastik er der 494 medlemmer – til sammenligning var der i 2015 455 medlemmer og i 2014 522 medlemmer.  En stor del er børn, men der er flere aktiviteter også for voksne, hvor enkelte hold vokser og andre har tilbagegang.

 

I LBI Gymnastik har vi følgende hold:

 

 • Forældre/barn

 • Krudtugler

 • Drenge 0-3. klasse

 • Piger 0-2. klasse

 • Piger 3-7. klasse

 • Cross Gym

 • Pilates/effekt

 • Østrogenholdet (rytmehold 20+)

 • Svedetimen Light

 • Svedetimen

 • Mix Motion

 

Udfordringen i LBI Gymnastik er instruktører. Vi mangler kyndige instruktører især på springdelen. I år lykkes det at opretholde de hold, vi også havde sidste år, men flere af de nystartede instruktører stopper allerede igen. Vi oplærer en del hjælpere på holdet med kurser både internt og eksternt, udfordringen ligger bare i, at mange af hjælperne slet ikke selv er gymnaster og derfor ikke kan komme videre som instruktører.

 

Tidligere i LBI Gymnastik havde vi også hold for juniorer og det er en stor drøm at kunne få fat i denne målgruppe igen, men det kræver mere haltid og instruktører.

 

Går nogen med en drøm om at prøve kræfter især som spring instruktør må man gerne melde sig til gymnastikudvalget. Hjælperne skal være 6. klasses elever og opefter.

 

Medlemstallet er stabilt, let stigende og økonomien er god. Der har igen i år været plads til nyanskaffelser. Der er indkøbt både trampolin, nedspringsmåtte og mindre skumredskaber. Vi arbejder på at få mere struktur i redskabsrummene og venter på der kommer massive hylder til opstilling af de mindre redskaber. Der er indkøbt skab til aflåsning af de små håndredskaber så vi kan holde styr her på.

 

Gymnastikskolen i sommerferien 2016 var igen stor succes og var igen oppe på langt over 100 børn. Det er 3 dage i starten af sommerferien med masser af fart, spring, dans og gymnastik. Børnene deltager de 3 dage fra klokken 9-15 med mulighed for pasning fra klokken 8. Der er åben for tilmeldinger til dette års skole og vi er allerede oppe på små 60 tilmeldte. Det er igen i år samarbejde mellem DGI, PGI og LBI.

 

I september 2016 deltog Lynge-Broby IF i samarbejde med Superbrugsen, Sorø, igen til Stafet for livet Sorø med stafettens største hold med 125 deltagere. På trods af regn og blæst lykkedes det holdet at indsamle et imponerende beløb til kamp mod kræften. Så endnu engang var det en stolt og træt holdkaptajn, der nød weekenden i skønt selskab og med masser af vådt tøj, smil, grin, hygge og sammenhold både på banen og i LBI teltet. Kom glad igen - hold Lynge-Broby IF handler i brugsen er tilmeldt stafetten 9-10/9-17 J Vi håber i år vi kan være endnu mere sociale både i teltet, men også sammen med de andre hold. Ligesom det er planen at lave små hold til at bemande banen hele døgnet, så man ikke på noget tidspunkt – heller ikke om natten – er alene mand/kvinde på banen fra vores hold. Måske kunne der laves en lille firma fest ud af stafetten med fællesspisning de forskellige afdelinger LBI imellem. Østrogenholdet laver opvisning og dermed reklame for LBI på stafetten, ligesom der udbydes Pilates/effekt et par gange i løbet af weekenden - selvfølgelig med fokus på sundheden under stafetten, men også som reklame for foreningen og alt det gode vi har og kan J De andre afdelinger er velkomne til at byde ind med lidt aktiviteter omkring teltet!

 

Gymnastikopvisningen her den 11/3-17 forløb også i år perfekt. Der var egne hold på gulvet og igen i år med besøg fra PGI juniorhold. Alle leverede en flot præsentation af hvad de har arbejdet med i gymnastiksalen i vintersæsonen. Opvisningen leverede et flot overskud i kiosk salget. Tak til LBI fodbold for god service J

 

De to pigehold deltog i weekenden efter i Forårsopvisning i Sorø hallen og også her gik det godt for LBI holdene. Østrogenholdet har udvidet antal opvisninger og antal medlemmer. De startede opvisningssæsonen til forårsopvisning i Kalundborg den 3/3, var på hjemmebane den 11/3, til foråropvisning i Sorø den 18/3 og var gæstehold i Sørby IF i lørdags den 25/3. Alle gange med lidt forskelligt længde på programmet men med flot reklame for holdet og Lynge-Broby IF. Også avisen fangede de skønne kvinders smukke ansigter og kroppe med en flot artikel i Dagbladet og Sorø Avis og en masse flotte billeder på www.sn.dk.

 

Østrogenholdet holder påskeferie og starter så sommersæson op med træning mod Søskovstævnet søndag den 11/6-17. LBI kiosk plejer at være med til at klappe og sælge diverse i Søskoven.

 

Piger 3-7. klasse har også valgt at træne i sommersæsonen, dog uden opvisning. De starter ligesom Østrogenholdet op 18/4.

 

År 2017 er Landsstævne år. Enkelte gymnaster deltager i Ålborg 29/6-2/7 – de glæder sig

 

Gymnastikudvalget er:

 

 • Thomas Kraul Jensen

 • Søsse Munk

 • Anne Grethe Thede Jensen


 

Håndbold:

 

ca 60 pige spiller - vi har hold fro u10 - u18  

 

1 Herrehold med 20 unge spiller 

 

 

Før jul gik det spillemæssigt godt, en del hold rykket op. 

 

Efter Jul har LBI fået mere modstand især for de hold som er rykket op.

 

 

Herrehold og u10 pigerne har vundet deres række.

 

U18 pigerne er i 1 division B, som er flot. Vi har det svært da vi møder pigerne som er 2-3 år ældre. Men pigerne har også travlt med andet end håndbold eks. skole, fritidsjob, fester og kørekort.

 

 

Mange af pigerne har ikke lyst til at træne 3-4 gange op ugen, kun 2 gange og derfor er der også en del opkald fra personer udefra som ønsker at spille i LBI. De vil gerne spille håndbold for sjovt og ikke elite.

 

 

U18 pigerne træner sammen med Sorø damerne om tirsdagen - en godt samarbejde.

 

Vi har også et samarbejde med Ringsted som går ud på lidt dialog, vi kan komme gratis til 1. div. kampe, de vil gerne træne vores pigehold en gang om året. 

 

Ringsted har meldt klart ud, at de er ikke interesseret i spiller. De vil hellere have personerne udvikler sig i deres klubber. Hvis der er store talenter, er de interesseret.

 

 

Alle pigerne har fået trænningsdragter og kamptøj som er blåt.

 

Hvorfor blåt når LBI har farven grøn

 

Pigerne synes blå er pænt og pigerne kan ikke lide den grønne farve.

 

 

 

Årets lederpris Marianne håndbold afdelingen uddelt dd – Tillykke Marianne J

 

 

Kasserer:

 

Foreningen kom ud af 2016 med et overskud på 255.000,- i runde tal.

 

Det er 115.000 mere end det budgetterede overskud. Det er en forbedring af resultatet fra 2015 med rundt regnet 1.200.000,-

 

Det skyldes de mange aktiviteter som f.eks. kiosk, OK-kort, LBI-dag i Superbrugsen, sponsorer og mange andre aktiviteter, der har givet bedre indtægter end budgetteret.

 

Ved årets begyndelse var vores gæld til Sparekassen 850.000,-. Ved årets udgang var gælden nedbragt til knap 500.000,- og bestod af et indestående på knap 150.000,- på kassekreditten og restgælden på lånet var ca. 630.000,-

 

 

Traveture:

 

309,50 kr fra traveturene. De vil gerne være lidt flere, da der falder lidt flere fra.

 

 

Volley:

 

Kidsvolley piger der hygger sig

 

Marts 5. Klasses drenge der har fortsat der siden de har prøvet det i skolen

 

Senior har tilbagegang, der er 8 tilbage men de vinder.....

 

 

 

Valg:

 

 

 

Formanden genvalgt

 

Afdelingsformænd genvælges

 

Kasserer Hans Mortensen er genvalgt

 

 

 

Eventuelt:

 

Skal der annonceres bedre for Generalforsamling. Der tales om det skal i avisen. Men aftales at der i vedtægterne stryges, at der er annonceres i avisen. Der kan meldes ud på mail via conventus sættes synligt opslag op i hallen, låses på hjemmesiden, oprettes begivenhed på Facebook og låses på facebooksiden. Diskuteres yderligere i bestyrelsen.


 

Jubilæumsfest:

 

Oprette festudvalg, hvem har lyst? Oplysningsudvalg/PR gruppe, sættes dato i maj 2018

 

De tre æresmedlemmer være med i planlægningen???? 

 

Snak om de nye omklædningsrum. Skal der sættes herre- og dameskilte op? Der lægges op til, at de skal kunne bruges til gæster og det er mest fleksibelt at der ikke er låst med herre/dame skilte. Der opfordres til at de faste trænende bruger de "gamle" rum.

 

Diskuteres yderligere i bestyrelsen.