Referat fra
Generalforsamling for Lynge-Broby Idrætsforening
Torsdag d. 24. marts 2011

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere Jørgen Skov Jensen og 2 stemmetællere valgt

 

2. Aflæggelse af beretning. Formandens beretning taget til efterretning

 

3. Udvalgene aflægger beretning. Taget til efterretning.

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. godkendt

 

5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag

 

6. Forelæggelse af budget for indeværende år. Godkendt

 

7. Valg: (jf.foreningens vedtægter §5)

a) Formand. Henrik Stilling genvalgt

b) Bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesmedlem Morten Fischer-Nielsen modtager ikke genvalg.

Ingen ønskede valg til bestyrelsen

 

8. Godkendelse af afdelingsmødernes valgte formænd

Badminton: Marianne Jacobsen modtager genvalg. Godkendt

Fodbold: Henrik Stilling modtager genvalg. Godkendt

Håndbold: Ny formand Marianne Jørgensen. Godkendt

Volley: Carsten Skødt modtager genvalg. Godkendt

 

9. Eventuelt

 

Ref. Finn Christoffersen