Pernille Jensen fra håndboldafdelingen, som bestyrelsen har peget på som årets leder 2006, er en meget engageret træner for håndboldafdelingens miniputter.

 

Hun gør en stor indsats og er altid i godt humør. Pernille er valgt, fordi hun er den, man aldrig ringer forgæves til, hvis der mangler hjælp til træning eller kampe.

Pernille siger, hvad hun mener og tænker. Hun har et utroligt godt tag på børnene, og de er ikke i tvivl om, at hvis der bliver sagt, at vi løber den vej, så løber børnene den vej, som Pernille peger.

Pernille er også den, børnene løber hen til, hvis de har problemer eller er kede af det. Pernille er en person, de ser op til - og en person, som forældrene stoler trygt på.

En årets leder som vi i håndboldafdelingen er stolte af.

 

LBIs bestyrelse ønsker tillykke med prisen.